Vyloučení odpovědnosti

Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách mají informativní charakter a slouží výhradně k prezentaci společností Pechmannova Partners s.r.o. a TAX Finkonsult s.r.o. Tyto informace v žádném případě nenahrazují daňové, ekonomické či jiné poradenství. Za rozhodnutí, která uživatel těchto webových stránek učiní na základě výše uvedených informací, nepřebíráme odpovědnost.

Ačkoliv jsou tyto stránky vypracovány a udržovány s náležitou odbornou péčí, nepřebíráme odpovědnost za jejich úplnost, přesnost a aktuálnost.

Tyto stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Pechmannova Partners s.r.o. a společnost TAX Finkonsult s.r.o. nenesou odpovědnost za obsah těchto webových prezentací. Za nesprávný, neúplný nebo protiprávní obsah webových stránek třetích stran a za škody vzniklé jejich užitím ručí výhradně jejich provozovatelé.

Pechmannova Partners s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení kdykoliv měnit a upravovat obsah těchto webových stránek. Stávající nebo budoucí právní vztahy se řídí výhradně českým právem a budou řešeny místně příslušnými českými soudy.