Během více než dvaceti let působení na trhu auditorských a poradenských služeb jsme vytvořili zkušený tým s vysokou odbornou kvalifikací připravený poskytnout klientům řadu profesionálních služeb nejen v oblasti auditu a daňového poradenství. Sídlo kanceláře je v Plzni, naše působnost sahá tradičně daleko za hranice Plzně a západočeského regionu.

Individuální přístup ke klientovi je podpořen prvotřídní odbornou kompetencí a spolehlivostí našich auditorů a daňových poradců. Pracujeme podle mezinárodních profesních standardů zastřešených systematickou metodikou a technikou práce.

Jsme partnery podnikům s národní a mezinárodní působností, fyzickým osobám a neziskovým organizacím. Našimi klienty jsou velké a střední podnikatelské subjekty působící  v různých odvětvích průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb. Každý obor podnikání má svá specifika, jejichž důkladná znalost je předpokladem úspěšné práce auditorů a daňových poradců.

Díky naší specializaci na německy hovořící klientelu máme zkušenosti s řešením specifických problémů v oblasti auditu a daňového poradenství. Je-li třeba, komunikujeme přímo bez prostředníka s Vaším obchodním vedením v zahraničí, s Vaším obchodním partnerem nebo s příslušným zahraničním úřadem.