Statutární audit účetní závěrky. Konsolidace. Dobrovolný audit. Audit dotací. Transformace účetních závěrek podle německého/rakouského práva. IFRS. Interní audit. Ověřování plnění smluvních podmínek. Zvláštní zakázky.

Věříme, že audit účetní závěrky není jen splněním zákonné povinnosti, ale především možností objevit slabá místa a dále zhodnotit získané poznatky. Poskytujeme auditorské služby zejména podnikatelskému sektoru, předmět podnikání auditovaného subjektu nehraje roli.

Těžiště našich prací tvoří statutární audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, audit transformované účetní závěrky sestavené podle IFRS, německého nebo rakouského práva, audit dotací a další ověřovací zakázky.

Základem našich interních postupů uplatňovaných při provádění auditu jsou compliance opatření, spočívající v dodržování základních zákonných předpisů a profesních norem (zákon o auditorech, Mezinárodní auditorské standardy) rozšířená o další interní opatření pro zajištění souladu s externími a interními předpisy, pro prosazování preventivních opatření v oblasti rizik a jejich kontrolu.

Stejně jako na technické hledisko provádění auditu klademe mimořádný důraz na zajišťování kvality práce a na úsporu nákladů s cílem poskytnout našim klientům maximální užitek z prováděného auditu. Pečlivě vybraná auditorská skupina, stabilní po celou dobu provádění auditu, zaručuje jeho efektivní průběh. Odpovědný auditor a jeho týmoví kolegové disponují potřebnými zkušenostmi z daného oboru a mají porozumění pro specifika klientova oboru podnikání. Toto porozumění je důležitou součástí auditu, a proto se snažíme vždy zachovat stabilní složení auditorského týmu.

Klientům v Plzni a okolí poskytujeme výhody lokálního auditora ve spojení s mezinárodními zkušenostmi a kontakty

  • jsme blízko
  • vždy je k dispozici odpovědná osoba
  • máme krátké rozhodovací časy.