V oblasti privátního sektoru poskytují naši auditoři a daňoví poradci poradenské služby společnostem různých právních forem a družstvům. Zastoupeny jsou výrobní společnosti, zpracovatelský průmysl, poskytovatelé služeb, doprava a obchod, zemědělské společnosti a družstva.

Sídlem společnosti je Plzeň, působíme však po celé České republice. Díky uplatnění moderních komunikačních nástrojů již není větší vzdálenost ke klientovi nutně spojena s vyššími cestovními náklady a zdlouhlavou komunikací. Upřednostňujeme menší specializované pracovní skupiny před týmy čítajícími velký počet pracovníků. Specializované týmy, ve kterých jsou zastoupeni zkušení auditoři a daňoví poradci, jsou schopny docílit výrazného zvýšení efektivity a v důsledku toho značné úspory Vašich finančních a časových nákladů. Odpovědný partner je vždy důkladně obeznámen s Vaší problematikou a je kdykoli k dispozici k projednání případných problémů a k učinění odpovědných rozhodnutí. Takto minimalizujeme zbytečné ztráty času způsobované dlouhými a komplikovanými rozhodovacími procesy. Naši auditoři a daňoví poradci si vyměňují dokumenty a informace s klienty snadno, diskrétně a bezpečně ve zvláštní zabezpečené klientské zóně. K dispozici jsou průběžně aktualizované informace a dokumenty ke stažení týkající se auditu a daní.

News