Národní metodika účetnictví. Outsourcing komplexních účetních služeb a zpracování mezd. Online vedení účetnictví. Sestavování účetních závěrek. Konsolidace. Účetnictví dle IFRS. Controlling.

Outsourcing služeb, zejména vedení účetnictví v klasickém pojetí a online vedení účetnictví, zpracování mezd a služby controllingu jsou často využívaným nástrojem k zajištění efektivního chodu podniku. Externí účetní musí samozřejmě výborně ovládat svoji profesi, ale to samo o sobě nestačí. Důležité je pochopení činnosti klienta a promítnutí komplexity jeho účetních případů do účetnictví. Bohužel pozůstatek z minulosti, schematické myšlení v rámci dřívější restriktivní účtové osnovy, jsou častou příčinou nedorozumění mezi účetním a jeho klientem.

Náš účetní tým pracuje pod vedením auditora a daňového poradce. Přistupuje k  účetnictví jako k nástroji pro zachycení reálných ekonomických jevů a řeší účetní případy komplexně s příslušným nadhledem.

Během celého účetního období poskytujeme klientovi průběžně informace o stavu jeho aktiv, závazků, finanční situaci a výstupy ze zpracování mezd. Díky nadstandardním znalostem práce s výpočetní technikou vytvoříme  speciální přehledy a výkazy pro různé účely, také v německé a anglické verzi, a osobně prezentujeme jejich obsah vedení klienta v zahraničí.

Kvalitní technické vybavení s vysokým standardem zabezpečení přenášených dat nám umožňuje poskytovat služby online vedení účetnictví.