Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti schválena (CSDDD)

16. 5. 2024
Koncem dubna 2024 schválil Evropský parlament směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“, (CSDDD).

Společnosti by měly s řádnou péčí sledovat, vyhodnocovat a následně eliminovat všechna relevantní rizika, která mají v důsledku jejich činnosti, produktů či poskytování služeb negativní dopady zejména do oblasti životního prostředí, ochrany lidských práv a správy společností.

Členské státy musí do dvou let od nabytí platnosti směrnici transponovat do jejich národních právních předpisů. Působnost CSDDD je rozšířena též na společnosti ze třetích zemí, které dosáhnou rozhodného obratu v Evropské unii.

Nové požadavky na odpovědnost podniků v oblasti životního prostředí, ochrany lidských práv a správy společností dle CSDDD budou uvedeny do praxe v průběhu let 2027 až 2029:

  • od roku 2027 je budou povinně uplatňovat společnosti s více než 5 tisíci zaměstnanci a obratem nad 1 500 milionů eur,
  • od roku 2028 společnosti s více než 3 tisíci zaměstnanci a obratem nad 900 milionů eur,
  • od roku 2029 společnosti s více než 1 tisícem zaměstnanců a obratem nad 450 milionů eur.
Zdroj:

eur-lex.europa.eu
deutscher-nachhaltigkeitskodex.de