Privátní klienti oceňují kvalitu a spolehlivost našich auditorských a poradenských služeb.

Kontakt 〉

Pechmannova Partners s.r.o.

TAX Finkonsult s.r.o.

Prešovská 194/15
301 00 Plzeň, Česká republika
+420 377 224 818
+420 603 442 554
+420 603 442 544
info@pechmannova.com
finkonsult@finkonsult.cz
 • Automotive
 • doprava a logistika
 • zdravotnicví
 • strojírenství
 • it a internetový obchod
 • zemědělství
 • stavebnictví & energetika
 • obchod a služby

Vedle daňového poradenství, vedení účetnictví a auditu poskytujeme společnostem různých právních forem ve všech oborech podnikání široké spektrum souvisejících poradenských služeb. Nabízíme Vám komplexní podporu při Vašem podnikání v České republice ve všech oblastech, kde jsou třeba speciální znalosti z oborů podnikové ekonomiky, účetnictví a daní.

Komplexní servis poradenských služeb pro malé a střední podniky zahrnuje nejen obvyklé vedení účetnictví a daňovou agendu, ale také zajištění administrativních úkonů a řadu dalších přidružených činností.

Přímá a efektivní komunikace založená na osobní účasti našich partnerů vede ke značným úsporám Vašeho času a finančních nákladů.

 • daňová evidence
 • daňové přiznání k dani z příjmů
 • sociální pojištění v čr
 • daň z nemovitostí
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • daň dědická

Rádi Vám pomůžeme díky správnému využití zákonných možností dosáhnout daňových úspor a snížit rizika doměření daně v budoucnu.

Vyřídíme za Vás všechny formality související s Vašimi příjmy v České republice.

Naše kancelář za Vás vyřídí komunikaci s příslušnými orgány.

 • rozpočtové organizace
 • příspěvkové organizace
 • spolky
 • nadace a nadační fondy
 • církve a náboženské společnosti
 • profesní komory

Účetnictví

Při vedení účetnictví disponujeme potřebnými zkušenostmi z oblasti vícezdrojového financování. Náš individuální přístup zohledňující různé zdroje financování přináší řadu výhod, zejména poskytujeme záruky dodržení termínů a kontrolním orgánům poskytujeme odborné podklady v souladu s jejich požadavky.

Audit

Významnou oblast našich služeb představuje audit dotací z národních veřejných zdrojů a strukturálních fondů EU. Audit provádíme s ohledem na konkrétní požadavky příjemců i poskytovatelů dotací. Při provádění auditu klademe důraz na ekonomickou, majetkovou a členskou podstatu neziskových organizací, zdroje financování a účel založení