Centrální depozitář cenných papírů

20. 9. 2010

V červenci 2010 zahájila činnost společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Centrální depozitář cenných papírů a.s. převzala činnost Střediska Cenných Papírů (SCP).

Centrální depozitář cenných papírů poskytuje zejména následující služby: vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům, provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů a vypořádání obchodů s elektrickou energií uzavřených na Power Exchange Central Europe, a.s., půjčování cenných papírů.

Majitelé cenných papírů mohou se svými majetkovými účty nadále nakládat pouze prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře cenných papírů (např. banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, organizátoři regulovaného trhu, zahraniční osoby s obdobným předmětem činnosti, Česká národní banka, centrální banka jiného státu, stát jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR, Evropská centrální banka, atd.).

related articles