Česká daňová správa zavádí od roku 2014 novou přílohu k daňovému přiznání

4. 9. 2014
Česká daňová správa oznámila zavedení samostatné přílohy k daňovému přiznání právnických osob týkající se transferových cen. Přílohu budou společnosti vyplňovat poprvé za zdaňovací období 2014 a bude povinná pro daňové subjekty, které splňují alespoň jedno kritérium pro povinný audit a uskutečnily transakci se spřízněnou osobou. Uvádět se budou informace o transakcích se zahraničními spojenými osobami, nicméně pokud bude společnost ve ztrátě nebo bude příjemcem investičních pobídek, bude vykazovat také transakce uskutečněné s českými spojenými osobami. Příloha bude obsahovat informace o objemech transakcí, zejména o nákupech a prodejích dlouhodobého majetku a zásob, přijetí a poskytnutí služeb, licenčních poplatků a úroků, výplatách podílu na zisku, stavu pohledávek a závazků. Pro vztahy s každou spojenou osobou bude zapotřebí vyplnit samostatnou Přílohu, nezávisle na počtu a významnosti transakcí. Příloha bude využívána pouze pro účely daňové správy a nemá nahradit dokumentaci k převodním cenám.

related articles