Dopady insolvenčního zákona na podnikatele po 1.1.2012

6. 1. 2012

K 1.1.2012 vzniká podnikatelům (právnickým a fyzickým osobám)  povinnost  podat insolvenční návrh i tehdy, pokud tržní hodnota jejich aktiv je nižší než hodnota jejich splatných a nesplatných závazků  a to i v případě, že jsou schopni  tyto závazky průběžně platit.

Za splnění povinnosti podat insolvenční návrh odpovídá osobně nejen statutární orgán (jednatel), členové představenstva či fyzická osoba-podnikatel, ale nově také širší vedení podnikatelského subjektu, např. finanční ředitel.

Vedení je tedy povinno průběžně sledovat a vyhodnocovat tržní hodnotu majetku, která se zpravidla liší od hodnoty vykázané v účetnictví, a hodnotu všech závazků, tj. závazků vykázaných v rozvaze, podrozvahových závazků (např. z uzavřených leasingových smluv) a ostatních závazků nevykázaných v rozvaze.

related articles