Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

14. 6. 2010

V souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR v květnu 2010, Česká daňová správa vydává následující sdělení.

related articles