Informace GFŘ k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

27. 11. 2013

Schválená zákonná opatření č. 344/2013 Sb., účinná od 1.1.2014, upravují mj. i § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů, kterým reagují na závěry judikatury NSS v oblasti zdaňování zaúčtovaných „nerealizovaných“ kurzových rozdílů. Od 1.1.2014 jsou tyto účetní výnosy výslovně zahrnovány do základu daně z příjmů. Pro případné vyloučení těchto „nerealizovaných“ kurzových zisků ze základu daně za roky předchozí pak podává informace výčet podmínek, za jakých je to možné. Více na: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Kurzove_rozdily_2013.pdf.

related articles