Informace GFŘ k § 44 ZDPH

11. 8. 2011

GFŘ zveřejnilo informaci k institutu opravy základu daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_13729.html

Pro právní jistotu plátců je zde potvrzeno, že opravit výši daně podle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty lze i u pohledávek, které vznikly před 1.4.2011.
Pohledávka správce daně odpovídající takto vzniklé povinnosti dlužníka je pohledávkou DPH za shodné zdaňovací období (tzn. období, v němž je oprava věřitelem provedena) a je podle insolvenčního zákona pohledávkou za majetkovou podstatou. Platnost dříve vydané metodické informace MF ČR k tomuto ustanovení ZDPH není touto informací dotčena.

related articles