Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ

31. 8. 2012

Dne 31.8. zveřejnilo GFŘ na webových stránkách České daňové správy další doplňující informaci v otázce zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti dle ZDPH, na níž se podílel i ČSÚ. Tento dokument podává bližší informaci k zatřídění prací, které svým charakterem představují různé instalace, opravy či údržby různých zařízení pevně spojených s budovou, zároveň zmiňuje základní zásady aplikace § 92e ZDPH a uvádí i řešení některých často dotazovaných položek prací.. http://cds.mfcr.cz/

Odkaz na veškeré informace vydané v otázkách režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, které byly zveřejněny na webu České daňové správy.. http://cds.mfcr.cz/

related articles