Informace MF k novému daňovému řádu

17. 12. 2010

Nový zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011, přináší řadu změn a novinek oproti stávajícímu zákonu o správě daní a poplatků č.337/1992 Sb. Tyto změny a novinky komentuje blíže pro veřejnost na svých webových stránkách MF ČR…
cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10657.html

related articles