Mimořádné daňové odpisy majetku lze využít pouze do 30. 6. 2010

7. 6. 2010

Připomínáme, že možnost pořízení majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině s využitím rovnoměrného odepisování po dobu 1 roku, resp. 2 let končí k 30. 6. 2010, přičemž nejpozději k tomuto datu musí být majetek uveden do užívání (§ 30a zákona o daních z příjmů). Obdobnou možnost „rychlejšího daňového uplatnění“ lze využít nejpozději do 30.6.2010 také v případě leasingu s následným odkupem najaté věci (§ 24/15 zákona o daních z příjmů).

related articles