Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

16. 4. 2012

Návrh zákona odstraňuje anonymní vlastnictví listinných akcií na majitele. Orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení získají možnost identifikovat akcionáře společnosti. Akciové společnosti, které emitovaly listinné akcie na majitele, budou nuceny v průběhu přechodného období transformovat tyto akcie na akcie na jméno, nebo zajistit fyzickou úschovu těchto akcií v bance na zvláštním depozitním účtu akcionáře (imobilizace), nebo zaregistrovat tyto akcie  u centrálního depozitáře (zaknihování).

related articles