Návrh změn v dokumentaci převodních cen

10. 3. 2014
OECD publikovala k veřejné diskusi návrh změny požadavků na dokumentaci převodních cen a na rozšíření dokumentačních povinností jednotlivých společností.Celý text návrhu najdete na http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/white-paper-transfer-pricing-documentation.pdf Navrhuje se mj. zavedení jednotné povinné dokumentace, tzv. "Country by Country Reporting", který správci daně poskytne podrobnější přehled o daňové pozici celé skupiny. Mezi povinné informace mohou u jednotlivých společností skupiny patřit např. informace o zisku před zdaněním, o zaplacené dani nebo o přijatých a placených úrocích. Schválení revidované podoby dokumentace se očekává nejdříve počátkem roku 2015, ještě později její implementace do české legislativy. Jaká kritéria stanoví česká daňová správa a jaké sankce budou hrozit v případě nevyhotovení povinné dokumentace, zatím není jasné.

related articles