Nelegální práce se bude prokazovat obtížněji

29. 5. 2014
Nejvyšší správní soud dovodil ve svém rozhodnutí pod sp.zn.6 Ads 46/2013 ze dne 13.2.2014, že odměna není součástí závislé práce, ale důsledkem jejího výkonu. Inspekce práce proto nemůže odměnu považovat za definiční znak závislé práce a při dokazování nelegální práce musí prokázat zejména existenci výkonu práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Rozhodující je i osobní výkon práce zaměstnancem. Odměna je vnímána pouze jako další významný faktor při individuálním posuzování existence závislé práce.

related articles