Nová pravidla v oblasti investičních pobídek platná od 1.7.2014

11. 12. 2013
V roce 2014 vstoupí v platnost nová pravidla, jejichž hlavní změnou je snížení veřejné podpory u příslibů investičních pobídek vydaných po 1.7.2014 na nejvýše 25 % z uznatelných nákladů. Toto omezení se týká velkých společností (dle definice EU – počet zaměstnanců větší než 250, roční obrat přes 50 mil. EUR nebo bilanční suma přes 43 mil. EUR). V případě, že tedy společnost plánuje využít investiční pobídky za stávajících podmínek, je potřeba předložit záměr „Agentuře CzechInvest“ nejpozději do února 2014.

related articles