Nová směrnice EU rozhodující pro oblast veřejných zakázek

9. 7. 2014
V polovině dubna nabyla platnosti nová směrnice EU, která je rozhodující pro oblast veřejných zakázek i na naší národní úrovni. ČR má nyní dvouletou transpoziční lhůtu na to, aby obsah směrnic promítla do vnitrostátního právního řádu. Změny se budou týkat např. rozdělení veřejných zadavatelů, přísnější úpravy střetu zájmů, novinek v zadávacím řízení, nových hodnotících kritérií, novinek v posuzování kvalifikace a další.

related articles