Nová úprava řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

14. 8. 2013

Dne 1. srpna 2013 nabyla účinnosti novela zákoníku práce (zákon č. 155/2013 Sb.) Novela především umožňuje zaměstnavatelům uzavírat se zaměstnanci za určitých podmínek, z vážných provozních důvodů nebo z důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce, pracovní poměr na dobu určitou opakovaně bez časových omezení (§39 odst. 4).

related articles