Nově omezená možnost promíjení příslušenství daně

28. 10. 2010

K 1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č.280/2009 Sb. daňový řád, který nahradí stávající zákon 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Nově nebude umožněno správci daně vydávat rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Podle dosud platného zákona o správě daní a poplatků budou posuzovány všechny žádosti o prominutí příslušenství daně, které budou podány do konce letošního roku. Daňové subjekty mohou ještě do konce roku 2010 podat žádost příslušnému správci daně, pokud jim byly doměřeny daň a příslušenství, nebo pokud jim mohou být doměřeny na základě výsledku probíhající daňové kontroly.

related articles