Nové povinnosti zveřejňování informací na internetu

8. 4. 2014
S účinností nového zákona o obchodních korporacích mají všechny akciové společnosti, společnosti bez rozdílu právní formy, které jsou součástí koncernu, a ostatní společnosti, které si zřídily internetové stránky, novou povinnost zveřejňovat na nich vybrané informace a dokumenty. Podrobné informace najdete v našem BULLETINU 2014/1.

related articles