Od roku 2011 se rozšíří okruh společností vykazujících podle mezinárodních účetních standardů

10. 2. 2011

Podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) mohou nově od roku 2011 účtovat a sestavovat účetní závěrky také české společnosti, které nejsou emitenty cenných papírů. Podmínkou pro použití IFRS je, že česká společnost je součástí konsolidačního celku, který povinně sestavuje konsolidovanou účetní závěrku za použití IFRS. Rozhodnutí o použití IFRS pro účtování a sestavení účetní závěrky jakož i stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení valnou hromadou účetní jednotky.

related articles