Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

25. 7. 2011

Dne 13. června 2011 Národní účetní rada schválila novou interpretaci I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku.
Interpretace řeší tyto hlavní otázky:

 • Jaký je okamžik uskutečnění účetního případu v případě odpisu cizoměnové pohledávky?
  (Datum, kdy vedení o odpisu rozhodlo; je doporučeno upravit interním předpisem.)
 • Jakým kurzem má být odpis cizoměnové pohledávky zaúčtován?
  (Kurz se použije v souladu s interním předpisem, k tomuto datu je nutno přepočítat hodnotu cizoměnové pohledávky na českou měnu.)
 • Vzniká při uvedeném postupu kurzový rozdíl?
  (Při odpisu cizoměnové pohledávky vzniká kurzový rozdíl.)
 • Postupuje se analogicky u odpisu cizoměnového závazku?
  (Ano - stejný postup se analogicky použije u odpisu cizoměnových závazků.)

 Více viz: www.nur.cz

related articles