Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

7. 5. 2013

Generální finanční ředitelství vydalo v návaznosti na současnou judikaturu Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH. Tento dodatek mění dřívější Informaci GFŘ ze dne 22. 7. 2011 a umožňuje opravit výši daně pouze u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, které vznikly po 1.4.2011, přičemž podle dodatku bude postupováno až u případů oprav výše daně uplatněných po jeho vydání. http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_25465.html

related articles