Povinná elektronická podání přiznání k DPH od 1.1.2014

18. 11. 2013

S účinností od 1.1.2014 je v zákoně o DPH (§101a) zavedena povinnost plátců DPH podávat přiznání k DPH, hlášení a ostatní formuláře pouze v elektronické podobě. Změna se netýká fyzických osob, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč.

related articles