Povinnost k doplnění údajů v obchodním rejstříku

19. 5. 2014
Dle § 122 rejstříkového zákona jsou společnosti s ručením omezeným povinny do konce června 2014 doplnit údaje zapsané v obchodním rejstříku o počet jednatelů (včetně bydliště), o druhu podílů (popř. vydané kmenové listy) a informaci o podřízení společnosti novému ZOK jako celku (tzv. opt-in). Nově je umožněno zapsat také adresu internetových stránek. Poplatek za změnu údajů činí jednorázově 2 tis. Kč.

related articles