Povinnosti akciových společností a akcionářů v souvislosti s přijetím zákona o opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností

21. 5. 2013

Od 1. 1. 2014 nabude účinnosti Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Dle tohoto zákona bude muset být každá akcie na majitele zaknihována u Centrálního depozitáře cenných papírů nebo fyzicky uložená u banky (imobilizovaný cenný papír). Další možností, kterou zákon připouští,  je transformace cenných papírů na majitele na akcie na jméno, která je spojená se změnou stanov společnosti a vznikem dalších povinností akciových společností a akcionářů uvedených v zákoně. Celé znění zákona je dostupné na http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=6&T=363.

related articles