Pravidla pro vyrovnávací platby na provoz poskytovatelům sociálních služeb

13. 12. 2016
Pravidla pro rok 2017 upravující podmínky pro poskytování finančních prostředků na financování vyjmenovaných sociálních služeb uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla zveřejněna na webových stránkách Plzeňského kraje. Na stránkách jsou k dispozici základní dokumenty pro nadcházející rok, a sice Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou organizací,z rozpočtu Plzeňského kraje“, Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)“ a vzor „Pověření výkonem služby/služeb obecného hospodářského zájmu“.


Zdroj: www.plzensky-kraj.cz

related articles