Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem

27. 8. 2011

MF ČR vydalo na svých stránkách tiskovou zprávu, v níž informuje o oprávnění územních finančních orgánů kontrolovat splnění podmínek určených poskytovatelem u dotací ze státního rozpočtu, udělení postihu za nedodržení podmínek, možnosti prominutí v případě nedodržení podmínek.
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_13844.html

related articles