Prominutí záloh na silniční daň v roce 2022

25. 3. 2022
Ministr financí vydal rozhodnutí o prominutí příslušenství silniční daně a zálohy na tuto daň z důvodu mimořádné události související s válečným konfliktem na Ukrajině publikované ve Finančním zpravodaji č. 6/2022. Tímto rozhodnutím došlo k hromadnému prominutí záloh na silniční daň splatných v termínech 19.4., 15.7., 17.10. a 15.12.2022. Prominutí se týká všech poplatníků bez nutnosti konat jakékoliv úkony vůči správci daně. Je třeba zdůraznit, že prominutím záloh však nedochází k prominutí daně samotné.

Tímto rozhodnutím ministerstvo zároveň reflektuje skutečnost, že se připravuje novela zákona o dani silniční, která by měla zredukovat množství poplatníků a výši daně. Novela by měla mít zpětnou účinnost pro celé zdaňovací období 2022.


Zdroj: Finanční správa

related articles