Ručení za DPH z důvodu zaplacení na jiný účet než zveřejněný správcem daně odloženo do 1.10.2013

7. 5. 2013

Dle metodické informace Generálního finančního ředitelství z konce března 2013 (zveřejněné na  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf) nebude správce daně do 30.9.2013 vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého vznikne ručení ze zákona podle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, tj. z důvodu, že úplata byla poskytnuta na jiný účet než zveřejněný správcem daně. Hlavním důvodem je probíhající zpracování a ověřování nahlášených účtů správcem daně.

related articles