Ručení za nezaplacenou DPH až od 1.1.2014

13. 9. 2013

V návaznosti na metodickou informaci z 29.3.2013 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) na začátku září další informaci k ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Správce daně nebude do 31.12.2013 vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého vznikne ručení ze zákona (§ 109/ 2 c) ZDPH) z důvodu, že úplata byla poskytnuta na jiný účet než zveřejněný správcem daně. Právě probíhající legislativní proces  by měl vést ke změně zákonného ručení, které by se podle návrhu novely ZDPH uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona o omezení plateb v hotovosti (§4 /1 zákona 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti). Kompletní znění informace GFŘ je zveřejněno na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf.

related articles