Sdělení k ceně obvyklé z pohledu DPH

7. 6. 2010

Ministerstvo financí vydalo dne 7. května 2010 Sdělení k zákonu č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (k § 36a – cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci; zaměstnanecké benefity). Nově se při dodání zboží nebo poskytnutí služeb těmto osobám použije jako základ daně nikoliv cena obvyklá, ale částka hrazená příjemcem plnění (zaměstnancem). Toto novelizované ustanovení lze použít zpětně i na plnění uskutečněná od 1.1.2010 do data účinnosti.

related articles