Sleva na poplatníka pro starobní důchodce zpětně i za rok 2013

13. 10. 2014
V červenci Ústavní soud rozhodl o zrušení §35 ba odst. 1 písm. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v aktuálním znění. Tento paragraf neumožňoval uplatnění slevy na poplatníka těm, kteří k 1. lednu příslušného zdaňovacího období pobírali starobní důchod. Uvedené rozhodnutí je účinné od 4.8.2014 a použitelné pro zdaňovací období roku 2014, ale bez možnosti uplatnit slevu dodatečně za rok 2013. Toto řeší až další nález Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 2340/2013) ze dne 16.9.2014. Pracující důchodci, u kterých nebyla sleva na dani za rok 2013 doposud zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit u svého zaměstnavatele (který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání), nebo podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal, nebo podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání. Podrobnosti viz: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/casto-kladene-dotazy-sleva-na-dani-pro-starobni-duchodce-5391

related articles