Smlouva o výkonu funkce

5. 6. 2014
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK) v § 59 odst. 3 říká, že pokud není odměna za výkon funkce sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný. Jednatel má nárok na odměnu, pokud ho bude mít do konce června 2014 podložen rozhodnutím valné hromady. Jednatelům odměňovaným na základě pracovních smluv již nenáleží od 1.1.2014 mzda.

related articles