Snížení denního limitu pro platby v hotovosti na 270 tis. Kč

8. 12. 2014

K 1.12.2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Novela snižuje denní limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje výše uvedenou částku je povinen provést platbu bezhotovostně a příjemce platby nesmí platbu nad 270 tis. Kč přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

related articles