Technická novela zákona o DPH 2013

9. 10. 2012

Novela schválená ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně přináší změnu ve zdaňovacím období, kterým by měl být pro všechny plátce, s výjimkou zde neusazených osob, obecně kalendářní měsíc. U nových plátců bude změna na čtvrtletní zdaňovací období možná (s určitou výjimkou) až po uplynutí dvou kalendářních let od registrace. U stávajících čtvrtletních plátců bude za určitých podmínek možné zachování čtvrtletního zdaňovacího období i v budoucnosti.

Další změnou by měly být mj. činnosti pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelů, kdy novela osvobozuje u těchto osob od DPH bez nároku na odpočet všechny služby související s pojištěním nebo zajištěním.

related articles