Transferové ceny nově

20. 9. 2010

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) uveřejnila v červenci 2010 aktualizované znění kapitol I- III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Přepracované kapitoly obsahují rozpracování aplikace srovnávací analýzy, použití transakčních ziskových metod a novou úpravu hierarchie metod stanovení převodních cen.
Nově byla zpracována kapitola IX týkající se převodních cen v procesu restrukturalizace podniků. Plné znění je k dispozici v anglickém originále na www.oecd.org.

related articles