Uplatnění daňové ztráty

25. 8. 2014
Dle dosavadní judikatury nebylo možné uplatnit daňovou ztrátu od počátku do skončení daňové kontroly. Na konci února tohoto roku vydal Nejvyšší správní soud průlomový rozsudek (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 02. 2014, čj. 9 Afs 41/2013 – 33) na základě něhož bylo rozhodnuto, že pokud poplatník během daňové kontroly trvá na uplatnění daňové ztráty, musí správce daně tuto skutečnost zohlednit. Pozor, nadále však platí, že správce daně není povinen daňovou ztrátu odečíst sám, bez konkrétního projevu vůle poplatníka.

related articles