Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015

2. 10. 2014
Česká národní banka automaticky převáděla po dobu minulých dvou let platby chybně zaslané na bankovní účty zrušených finančních úřadů na bankovní účty nástupnických finančních úřadů. Toto už od 1. 1. 2015 provádět nebude a platby bude vracet zpět na bankovní účty plátců. Pro daňové subjekty vzniká riziko prodlení s úhradou daně, a proto je vhodné prověřit včas nastavení čísel bankovních účtů pro zasílání plateb daní.

related articles