Úpravu společenských smluv je třeba provést do 30.6.2014

23. 5. 2014
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK), ukládá společnostem vzniklým před 1.1.2014 mj. povinnost kontroly společenských smluv, zda neodporují kogentním ustanovením ZOK. Přizpůsobení smlouvy je záležitostí členů statutárního orgánu, kteří musí také nové znění společenské smlouvy schválené valnou hromadou uložit do obchodního rejstříku do 30.6.2014, jinak porušují svoji povinnost péče řádného hospodáře a společnosti hrozí pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

related articles