Úroky z kauce poskytnuté pronajímatelem

3. 7. 2014
Nový občanský zákoník přinesl řadu změn týkajících se vztahu nájemce a pronajímatele. Jedním z nových pravidel je také právo nájemce na úroky z poskytnuté kauce (jistoty) po skončení nájmu. Jistota může být sjednána až ve výši šestinásobku měsíčního nájemného a nemusí být složena na zvláštní účet. Výše úroků může být sjednána mezi stranami v nájemní smlouvě a to minimálně ve výši obvyklé sazby úroku požadovaného bankou v místě bydliště nebo v místě sídla pronajímatele v době uzavření smlouvy. Podrobnosti viz http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf

related articles