Vracení DPH zaplacené českými plátci v jiných členských státech EU

16. 7. 2012

Lhůta pro vracení DPH zaplacené českými plátci v jiných členských státech v roce 2011 skončí k 30. září 2012. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

V českém zákoně o DPH je příslušná úprava pro české plátce žádající vratky DPH z jiných členských států i pro osoby registrované k dani v jiných členských státech žádající o vracení daně v ČR obsažena v § 82 až § 82b. O vrácení daně lze požádat prostřednictvím elektronického portálu Generálního finančního ředitelství.

related articles