Zdanění nerealizovaných kurzových zisků

9. 10. 2012

Národní účetní rada zaslala Nejvyššímu správnímu soudu stanovisko k vybraným účetním aspektům rozsudku číslo 5 Afs 45/2011-94, ve kterém se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou zdanění kurzových zisků. Stanovisko je možné si přečíst zde: http://www.nur.cz/media/NUR_NSS_stanovisko.pdf

Rozsudek NSS 5 Afs 45/2011-94 naleznete zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0045_5Afs_110_20120507112017_prevedeno.pdf

Informace GFŘ k této problematice byla zveřejněna v zápise z jednání KOOV s KDP ČR ze dne 6.6.2012. http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2012KV_KDP_6_6_2012.pdf

related articles