Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou

11. 7. 2014
Finanční správa už nevyžaduje při komunikaci s poplatníky uznávaný elektronický podpis a usnadňuje tak poplatníkům zároveň nahlížení do jejich daňové informační schránky. K tomu postačuje, když poplatník vlastní datovou schránku, kterou zřizuje Ministerstvo vnitra. Více naleznete v tiskové zprávě http://www.financnisprava.cz/

related articles