Zjednodušení pravidel pro uplatňování převodních cen

3. 1. 2013

Nový pokyn D-10 Generálnho finančního ředitelství ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky vstoupil v platnostk k 1.1.2013. Pokyn se týká pouze takových rutinních služeb, které netvoří hlavní činnost subjektů a netvoří podstatný náklad či příjem zúčastněných podniků, např. služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru, a jejichž celková hodnota pro všechny transakce nepřekročí 10 % obratu a zároveň částku 50 mil. Kč u poskytovatele a 20 % provozních nákladů a zároveň částku 50 mil. Kč u příjemce. Účelem pokynu je snížení administrativní náročnosti daňovým subjektům při prokazování nastavení převodních cen u těchto služeb a sjednocení postupů pro hodnocení těchto služeb.

related articles