Zřízení daňové informační schránky z moci úřední od 1.4.2014

29. 4. 2014
Správce daně zřídil k 1. 4. 2014 z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen „DIS“) daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud nebyla zřízena DIS. Daňový subjekt tak již nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky. O možnost nahlížení do DIS je však nadále nutné žádat předepsaným způsobem. Žádost o nahlížení musí být podána prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, přičemž aktuálně je možné uvedenou datovou zprávu podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem.

related articles